Сертификати за производи

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

CNN 9 – 40                                          CNN 50 – 60                    CNNB 9 – 25; CNN 80-90                 CNM 110 – 315                      CNNK 10 – 60

 

 

 

 

 

 

 

 

Thermal Overload Releys                           MCCB                     Motor Protection Circuit breaker                Contactors                        Rotary Cam Switches

ЛОКАЦИЈА

РАДЕ КОНЧАР

“Раде Кончар – Контактори и Релеи” прерасна во единствена компанија на Балканот која успешно произведува сопствен програм за продукција на АЦ и ДЦ контактори, модуларни и помошни контактори, биметални релеи, осигурувачи, ротирачки повеќе »»

КОНТАКТ ИНФО

Канцеларија: тел. +38922461106
Оддел за финансии: тел. +38922461359 Fax: +38922461359
Продажба Експорт: тел. +38922464167
Продажба (МК & ex-YU): тел. +38922463620
Оддел за набавки: тел. +38922401114

КОРИСНИ ЛИНКОВИ