Систем за Менаџирање со Електрична Енергија

ПМ/ПМЦ е интегрирано решение кое се користи за мерење, анализа и чување на податоци за потрошувачката на електрична енергија во повеќе сектори како што се индустрија, деловни објекти, трговски центри, јавни објекти, хотели, резиденцијални објекти и друго. Системот е базиран на стабилни програмски решенија, кои овозможуваат мерење на голем број мерни точки и параметри. Исто така е комплетно прилагодлив на вашите барања и потреби.

Системот за мониторинг и менаџирање на електрична енергија е вашиот најдобар енергетски советник.

Системот овозможува ефикасни мерења на потрошувачката на електрична енергија, пикови и квалитетот на мрежата. На овој начин се открива квалитетот на електричната енергија и проблеми со електронските уреди кои повремено се расипуваат. Мерењата можат да се извршат на различни места во исто време и податоците моментално се пренесуваат во базата на податоци за анализа.

Раде Кончар – Контактори и Релеи нуди комплетно решение за мониторирање и менаџирање со електричната енергија. Со инсталирање на овој систем директно заштедувате време, енергија и пари при извршување на вашите секојдневни работни актовности.

Симнете каталог со информации за Системот за Менаџирање со Електрична Енергија

 

Референтна листа за успешно изработен Систем за Менаџирање со Електрична Енергија:

 

 

1 УКА КОМЕРЦ – Скопје

2 БОМИ МЕТАЛ – Скопје

3 БОНИВЕС – Скопје

4 МЗТ ЕНЕРГЕТИКА – Скопје

5 СОКО ГОРИЦА – Скопје

6 МЕРКУР – Скопје

7 БАТО & ДИВАЈН – Скопје

8 МАЈАМИ ДОО – Скопје

9 БЕТАШПЕД – Скопје

10 Д.Д.В. БИСЕРА ДООЕЛ – Скопје

11 ХОТЕЛ ЕПИНАЛ – Битола

12 ЕВРОКОМ – Неготино

13 ВИНАРИЈА МАРКУДОВИ – Гевгелија

14 МИРАНА – Велес

15 ЕВРОПА 92 – Кочани

16 БАКАЛ БАКЕРО ДООЕЛ – с.Брвеница

17 ЛИОН ДОО – Св.Николе

18 ММЦ ПРОГРЕС – Делчево

19 КАНАЛ 77 – Штип

20 ПЕЈПАР МИЛ – Кочани

21 АРЦ АУТОМОТИВ – Скопје

 

EMMS-web