Оваа година Раде Кончар – Контактори и Релеи учествување на VIII работнички спортски игри на Синдикатот за Индустрија, Енергетика и Рударство, кои се одржаа во Маврово од 17 до 20ти Мај 2018. Како и предходните години нашите колеги освоија многу трофеи во различни спортски категории. Со учество на вакви спортски игри, ние во Раде Кончар негуваме спортски дух и “фер плеј”. Со овие основни принципи и вредности секојдневно ја градиме нашата компанија.