Мисија и визија

МИСИЈА

Веруваме во заштита на луѓето и добрата при употреба на електрична енергија.

Веруваме во креирање на одржлив развој – за нас и нашите партнери

Веруваме во изработка на сигурни и безбедни производи.

 

ВИЗИЈА

Нашата визија е да овозможиме едноставна, безбедна и достапна електрична енергија за секого.

ЛОКАЦИЈА

РАДЕ КОНЧАР

“Раде Кончар – Контактори и Релеи” прерасна во единствена компанија на Балканот која успешно произведува сопствен програм за продукција на АЦ и ДЦ контактори, модуларни и помошни контактори, биметални релеи, осигурувачи, ротирачки повеќе »»

КОНТАКТ ИНФО

Канцеларија: тел. +38922461106
Оддел за финансии: тел. +38922461359 Fax: +38922461359
Продажба Експорт: тел. +38922464167
Продажба (МК & ex-YU): тел. +38922463620
Оддел за набавки: тел. +38922401114

КОРИСНИ ЛИНКОВИ