History

Историја

 • 1947 Основање на првата фабрика ЈУГ;
 • 1963 ЈУГ е интегриран во Холдингот РАДЕ КОНЧАР – Југославија;
 • 1963 ЈУГ е преименуван во РАДЕ КОНЧАР АПАРАТНА ТЕХНИКА – Скопје;
 • 1965 е формиран РАДЕ КОНЧАР – Контактори и Релеи како компанија за производство на нисконапонска склопна опрема како дел од РАДЕ КОНЧАР АПАРАТНА ТЕХНИКА – Скопје;
 • 1965 произведена е првата серија контактори (CN) под лиценца на SIMENS Германија;
 • 1980 произведена е новата серија на контактори (CNM);
 • 1989 произведени се Биметални Релеи серија TRM;
 • 1991 РАДЕ КОНЧАР АПАРАТНА ТЕХНИКА се преструктуира во акционерско друштво, и стана независна од РАДЕ КОНЧАР – Хрватска;
 • 1991 РАДЕ КОНЧАР – Контактори и Релеи стана Друштво со Ограничена Одговорност во склоп на РАДЕ КОНЧАР АПАРАТНА ТЕХНИКА АД – Скопје;
 • 1997 РАДЕ КОНЧАР – Контактори и Релеи се приватизира како Друштво со Ограничена Одговорност;
 • 1997 логото и името на РАДЕ КОНЧАР – Контактори и Релеи се заштитени како трговска марка како производител на нисконапонска опрема;
 • 2000 произведен е нов програм на Гребенасти Прекинувачи серија BS/PS;
 • 2005 произведен програм на Ниско Напонски Компактни Прекинувачи;
 • 2008 произведена е нова серија Kонтактори CNN;
 • 2009 произведена нова серија на Биметални Релеи TM;
 • 2010 успешно е произведена нова серија на кондензаторски контактори CNNK;
 • 2014 развиен е програм за Автоматска Компензација на Реактивна Енергија;
 • 2016 развиен е оддел за Енергетска Ефикасност преку систем за Мониторинг и Менаџирање соЕлектрична Енергија;

ЛОКАЦИЈА

РАДЕ КОНЧАР

“Раде Кончар – Контактори и Релеи” прерасна во единствена компанија на Балканот која успешно произведува сопствен програм за продукција на АЦ и ДЦ контактори, модуларни и помошни контактори, биметални релеи, осигурувачи, ротирачки повеќе »»

КОНТАКТ ИНФО

Канцеларија: тел. +38922461106
Оддел за финансии: тел. +38922461359 Fax: +38922461359
Продажба Експорт: тел. +38922464167
Продажба (МК & ex-YU): тел. +38922463620
Оддел за набавки: тел. +38922401114

КОРИСНИ ЛИНКОВИ